Đoàn kết dân tộc cùng vượt qua khó khăn

Ngày thứ 18 với trò chơi 100 ngày dậy trước 5h30. Bạn có nhận ra sự khác biệt gì chưa nào!? Riêng bản thân, tôi chỉ có 1 từ "TUYỆT".

Nếu bạn hứng thú với game dậy trước 5h30 này, hãy để số Zalo của bạn bên dưới, Hiếu sẽ add vào group nhé.

Chia sẻ một chút: Có nhiều người khi nghe tôi nói về chủ đề chính trị như luật pháp, chủ quyền, dân chủ... thì tỏ rõ không quan tâm, có người còn bảo "tập trung làm việc, kiếm cho nhiều tiền vào, việc đó không phải là việc của bạn", khi đó tôi kết thúc chủ đề đó ngay, tôi sẽ nói chủ đề họ thích kiếm tiền!!!


Nhưng quan điểm của Hiếu thế này:

1. Một dân tộc không có dân khí, chí khí thì đó là dân tộc hèn và theo quy luật phát triển, dân tộc ấy sẽ tan biến theo mây khói, chẳng tin, bạn sống thêm 200 năm sẽ rõ, hehe!

2. Công dân vô cảm với chính trị, vô cảm với tình cảnh của đất nước, xem đó chỉ là nhiệm vụ của Đảng của Nhà Nước thì ôi thôi rồi, nước mất nhà tan không xa, chẳng tin bạn cứ sống thế này được 100 năm sau.

3. Tôi hoàn toàn đồng ý về phương châm làm việc hiệu quả, dân có giàu, nước mới mạnh. Nên tôi cùng cộng đồng những người Việt "nghĩ lớn, làm từng bước", chúng tôi cam kết và nỗ lực hàng ngày từ những điều nhỏ nhất như tự thay đổi bản thân hướng đến điều tích cực, như đoàn kết người tốt gia tăng sức mạnh và cùng giàu có hơn về cả vật chất lẫn tinh thần...

Dân tộc Nhật trở nên vĩ đại bởi giới tri thức của họ kiên trì, kiên trì & kiên trì khai dân trí. Giới tri thức đất nước vĩ đại Nhật Bản không trốn chạy khó khăn, không an phận, không chỉ biết lo cho lợi ích cá nhân... mà họ đoàn kết dân tộc cùng vượt qua khó khăn.

Bạn sẽ cố làm giàu kiếm một thẻ XANH để thoát thân khi có biến!?

Hay bạn sẽ hành động như người yêu nước thật sự với những hành động thiết thực!

Cao Trung Hiếu
TP HCM ngày 23/04/2016
0 Nhận xét