Dối trá và bạo lực.


Bạo lực gia tăng ngày một khốc liệt. Vụ thảm sát tại Bình Phước đã có thể xem là đỉnh điểm của các vụ bạo lực chặt chém man rợ đã từng diễn ra trước đó và báo hiệu cho một thời kì loạn lạc từ cục bộ đến toàn diện chưa???

Không có biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa tội phạm hiệu quả bằng những cải thiện xã hội thì việc xử án lưu động hay tử hình cũng chỉ là... trò diễn của bộ máy quyền lực.

Tôi đã từng chứng kiến bọn thanh niên vác mã tấu choảng nhau đến máu chảy đầu rơi, nhưng những người thực thi công vụ chỉ làm anh hùng núp chờ xong cuộc mới dám xông ra giải quyết hậu quả. Xử án lưu động hay tử hình diễn ra cũng đã nhiều, nhưng chỉ có tác dụng thị uy cho quyền lực và không tiêu diệt được mầm mống của bạo lực.

Bạo lực là hiện tượng xã hội mà động cơ sâu xa là vấn đề tâm lí. Các xung đột xã hội là nguyên nhân trực tiếp, nhưng những ức chế về tâm lí mới là nguồn gốc sâu xa cho hành động bạo lực.

Tại sao một số không nhỏ bọn thanh niên hiện nay có hứng thú đâm chém một cách lạnh lùng như vậy?

Người ta quy cho mạng, game bạo lực. Không sai, nhưng điều gì khiến đám thanh niên ấy sa vào mạng, game bạo lực?

Theo tôi, một xã hội khủng hoảng toàn diện, từ lí tưởng xã hội đến niềm tin tôn giáo là nguyên nhân đẩy một tầng lớp không nhỏ thanh thiếu niên sa vào bạo lực. Con người khi mất niềm tin đã chạy đuổi theo cái ảo, từ cái ảo này chuyển sang cái ảo khác và cuối cùng biến cái ảo thành cái thực. Đâm chém đã trở thành một trò chơi đầy hứng thú để hiện thực hóa những trò chơi ảo mà các chủ nhân tương lai đang mơ tưởng.

Nó bất thường nhưng lại không có gì bất thường khi xét đến cùng mọi thứ đang là nhân quả báo ứng của một xã hội bệnh hoạn, đầy ức chế và khủng hoảng niềm tin. Cụ thể:

- Một bộ máy tuyên truyền - giáo dục toàn những giáo điều trống rỗng, dối trá. Lí tưởng giả, văn hóa giả, đạo đức giả đang lên ngôi quá lâu thống trị bộ mặt tinh thần của xã hội đến mức không còn một chút lòng tin ở mỗi con người.

- Một xã hội bệnh hoạn đến mức buôn thần bán thánh bằng những trò chơi ma quỷ: xây chùa, đúc tượng, làm đền để mị dân, tổ chức lễ hội chặt chém man rợ thành "văn hóa chặt chém" để lòe dân, phanh thây hài cốt, phù phép xương gà xương vịt thành xương liệt sĩ để an dân.

- Bộ máy quyền lực quan tâm quá nhiều đến an ninh chính trị để củng cố quyền lực mà buông lỏng an ninh dân sự đến mức số phận của người dân "sống chết mặc bay".

Mất niềm tin vào lí tưởng lẫn thánh thần, cùng với bị bóp nghẹt nhiều thứ là nguyên nhân của bạo lực. Người ta nghĩ hướng đến một xã hội tự do khai phóng sẽ sinh loạn lạc mà không chịu nghĩ rằng, chính sự ràng buộc áp đặt giáo điều mới mà là nguyên nhân sinh ra bạo lực và chuẩn bị cho thời kì loạn lạc. 

Dối trá và bạo lực là cặp song sinh của thời đại. Không tỉnh táo nhận ra thì chúng ta còn phải trả giá rất đắt cho những gì sẽ xảy ra!

Bài viết của: Chu Mộng Long


0 Nhận xét