Chặt cây ở Hà Nội: nói dối lòi đuôi

THẬT THÀ VÀ DỐI TRÁ.


Người ta cứ cãi nhau hoài một chuyện đơn giản về những cây mới trồng trên đường Nguyễn Chí Thanh. Người thì nói đó là cây vàng tâm, người thì chắc chắn rằng đó là cây mỡ. Chuyện như vậy mà không có lời giải đáp cho rõ ràng thì đáng buồn cho các ông chính quyền.

Mới đây, Ông Lê Huy Cường (Hội Khoa học kỹ thuật lâm nghiệp) dám lấy đầu mình ra để khẳng định 100% cây trên đường Nguyễn Chí Thanh không phải vàng tâm.

Vậy thì thưa các ngài vàng tâm (tức các ngài khẳng định cây trồng trên đường Nguyễn Chí Thanh 100% là cây vàng tâm ) xin các ngài hãy học ông Cường để lấy cái gì ra mà thế chấp cho lời nói của mình.

Không cần các ngài lấy đầu của mình như ông Cường, thay vì “cái đầu”, các ngài có thể lấy “cái đuôi” cũng được. Dân ta có câu “nói dối lòi đuôi”, nếu các ngài nói dối thì dân mình sẽ xẻo cái đuôi dối trá và bẩn thỉu của các ngài là xong. Dám không ?

Chặt cây xanh ở Hà Nội


0 Nhận xét