[VBM - MBM HCM] Thư mời tham dự offline kết nối giao thương.

Tôi viết thư để mời bạn tham dự buổi sinh hoạt offline của tổ chức kết nối giao thương MBM (Monthly Business Matching) thuộc Vietnam Business Matching (VBM)

MBM có mục tiêu là phát triển cộng đồng kinh doanh, người Việt vì người Việt với những hoạt động thiết thực dựa trên nguyên tắc “Nói thật - Làm thật”. MBM hướng đến các giá trị cơ bản:

- Mở rộng mối quan hệ networking.
- Cơ hội làm marketing, làm thương hiệu một cách hiệu quả.
- Tăng khả năng bán hàng.
- Tìm kiếm nhà cung cấp tin cậy.
- Tạo dựng cuộc sống hạnh phúc khi kết nối với người cùng hệ giá trị “nói thật làm thật”.

Buổi sinh hoạt định MBM diễn ra định kỳ sáng thứ 5 mỗi tuần.

Địa điểm: Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, số 149, đường Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP.HCM.

Thời gian sinh hoạt offline:

Từ 7h – 7h30: cafe & giao lưu mở.

Từ 7h30 - 9h: buổi sinh hoạt chính thức

Kết thúc.

Lưu ý:
* Bạn nên đến sớm hơn 7h30 để có thời gian cafe, ăn sáng và giao lưu mở giữa các thành viên.
** Bạn nên mang theo nhiều namecard để giao lưu & kết nối.
*** Chi phí tham dự: miễn phí.

Thông tin liên hệ:
Trưởng ban đối ngoại: mr. Lê Thanh Hải - 0983.977.938
Chủ tịch MBM: mr. Nguyễn Quốc Phú - 0909.459.938