[VBM Hà Nội] Các tools sử dụng tối đa


Link đăng ký offline: https://goo.gl/ghZHR4

Bài viết phản hồi khi nhận đăng ký offline: http://bit.ly/1UFOmpN

Danh sách đăng ký offline: http://bit.ly/1UFPbyI

Link đăng ký Thành viên thân thiết: https://goo.gl/hWl9Fg

Bài viết phản hồi khi nhận đăng ký Thành viên thân thiết: http://bit.ly/1UFRsde

Danh sách đăng ký thành viên thân thiết: http://bit.ly/1UFRhyN

Các tools marketing của VBM - nên sử dụng tối đa

1. Website: http://businessmatching.vn/

2. Fanpage facebook: https://www.facebook.com/vietnambusinessmatching/

3. Group facebook: https://www.facebook.com/groups/vietnambusinessmatching/

4. Kênh Youtube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLZkV6CIu7tOrGSiy0ZHiHw6XePc09wReG
0 Nhận xét