[VBM HCM] Link đăng ký để làm hội viên VBM

Thân gửi,

Như đã trao đổi trong buổi VBM Offline về định hướng phát triển VBM (Vietnam Business Matching). Tôi giới thiệu lại cơ bản về VBM và thông tin đăng ký làm hội viên VBM. Sau khi được hơn 50% hội viên chính thức của VBM đồng ý tiếp nhận thành viên mới, sẽ có thông báo chính thức qua email.

1. Giới thiệu sơ nét về VBM
Vietnam Business Matching (VBM) là tổ chức kết nối kinh doanh, có nền tảng mở (Open Platform) giúp cho các bên Cung Cấp và Sử Dụng gặp nhau để truyền tải nhu cầu của mình trên nền tảng mở này, bằng các hoạt động online cũng như offline hoàn toàn “miễn phí”. Vietnam Business Matching có mục tiêu là phát triển cộng đồng kinh doanh tại Việt Nam, người Việt vì người Việt, với những hoạt động thiết thực dựa trên giá trị cốt lõi "nói thật làm thật".

2. Các nguyên tắc của Open Platform VBM 
Minh Bạch - Công Bằng - Chia Sẻ - Hợp Tác - Giá Trị Thật.

3. Các dịch vụ của Open Platform VBM 
- Các buổi gặp mặt vào buổi sáng VBM Morning.
- Các Video Business Card.
- Trang Page www.facebook.com/vietnambusinessmatching.
- Bản tin Business Matching - Kết Nối Giao Thương hàng tuần.
- Các buổi offline theo các chủ đề khác.

4. Chi phí tham gia 
Nguyên tắc hoạt động của VBM đó là “miễn phí”. Các thành viên chỉ trả tiền để phục vụ cá nhân (vd: tiền cafe, tiền tài liệu...), các chi phí này rõ ràng, minh bạch.

VBM chia ra làm 3 dạng thành viên cơ bản
- Thành viên Thân Thiết: là những thành viên cốt lõi của VBM, hoạt động và lợi ích theo quy định riêng biệt.
- Thành viên Offline: là tất cả những người tham dự buổi sinh hoạt định kỳ VBM, được phép quay video và đăng lên thông tin của VBM.
- Thành viên Online: là thành viên tự do, có quyền tham dự các buổi sinh hoạt của VBM, tham dự vào group online của VBM.

Hội viên chính thức VBM, thành viên tham dự offline & online có chung các quyền lợi như sau 
1. Được tham gia vào hội thảo hàng tuần.
2. Được bố trí thời gian trình bày ngắn 5 phút và trình bày dài 15 phút về các mục quan tâm.
3. Được mang card/ brochure phát cho các thành viên khác trong toàn bộ các buổi offline.
4. Tiếp cận thông tin các thành viên trong các buổi VBM trước.
5. Được tham gia các hoạt động khác với chi phí ưu đãi.

Các quyền lợi riêng cho thành viên offline
1. Được quay phim video business card và đăng trên VBM fanpage, group, website.
2. Được đăng tải trong ấn phẩm Business Matching bản Pdf hàng tuần.
3. Được đăng tải các thông tin cung cấp/sử dụng để phát triển kinh doanh trên trang fanpage, group, website và các kênh thông tin khác.

Các quyền lợi riêng của hội viên chính thức VBM
1. Tham gia các hoạt động riêng của VBM.
2. Có profile trên trang web www.businessmatching.vn.
3. Tham gia các buổi đào tạo và hội thảo riêng.
4. Có quyền phát triển và tạo dựng các Tribe riêng của mình theo các quy định của VBM.
5. Được giới thiệu và kết nối các cơ hội giao thương.

Hội viên chính thức VBM đảm bảo các cam kết sau: 
1. Mỗi tháng tham gia tối thiểu 1 buổi, nếu vắng mặt hoặc có người đi thay thế hoặc có thông báo (qua email hoặc group dành riêng VBM - thân thiết hoặc SMS).
2. Mỗi tháng mời tối thiểu 01 khách mời đến tham dự sinh hoạt định kỳ.
3. Trong 6 tháng phải có đăng ký tối thiểu 1 bài chia sẻ 15 phút để thuyết trình tại offline VBM.
4. Đóng phí duy trì 500.000 đồng/tháng + phí gia nhập 500.000 đồng (1 lần duy nhất) theo cơ chế vận hành đã được thống nhất (*). Tài chính được báo cáo minh bạch, tất cả chi phí chỉ được sử dụng vì lợi ích của thành viên thân thiết.

>>> Link đăng ký Hội viên chính thức VBM: https://goo.gl/0DIXKz

Thông tin đăng ký