[VBM HCM] Chúc mừng đăng ký thành công offline với thành viên MBM

Dear {name},

MBM có mục tiêu là phát triển cộng đồng kinh doanh, người Việt vì người Việt với những hoạt động thiết thực dựa trên nguyên tắc “Nói thật - Làm thật”. MBM hướng đến các giá trị cơ bản:

- Phát triển thương hiệu công ty và thương hiệu cá nhân mỗi doanh nhân khi tham dự.
- Phát triển mối quan hệ kinh doanh.
- Gia tăng cơ hội bán hàng.
- Tạo dựng cuộc sống hạnh phúc khi kết nối với người cùng hệ giá trị “nói thật làm thật”.

Buổi sinh hoạt offline định kỳ MBM diễn ra định kỳ sáng thứ 5 mỗi tuần.

Địa điểm: Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, số 149, đường Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP.HCM.

Thời gian offline:

* Từ 6h30 - 7h: cafe & giao lưu mở.
* Từ 7h - 9h: buổi sinh hoạt chính thức.
* Kết thúc.

Lưu ý:
* Bạn nên đến sớm hơn 7h để có thời gian cafe, ăn sáng và giao lưu mở giữa các thành viên.
** Bạn nên mang theo nhiều namecard để giao lưu & kết nối.
*** Chi phí tham dự: miễn phí.

Thông tin liên hệ:
Chủ tịch MBM: mr. Nguyễn Quốc Phú - 0909.459.938
Trưởng ban đối ngoại: mr. Lê Thanh Hải - 0983.977.938

Thông tin đăng ký: